Room2sleep Bolig og forretning,Containerindretning,Indretning Jeg har hørt at de kan noget i Odense med containerindretning

Jeg har hørt at de kan noget i Odense med containerindretning

Hvordan har I det med containerindretning? JEG har fra pålidelig kilde hørt, at de kan noget i Odense med containerindretning og det har jeg nu ved selvsyn fået bekræftet. Der sker noget på design fronten – også her i det lille Dannevang. Om det er kønt eller ej, det kan jo diskuteres – men det har jo altid været det svære ved smag eller mangel på samme. Der findes ikke nogen entydig definition på “god” smag – heller ikke når det handler om container indretning.

Men lad mig remse nogle af fordelene op for jer.

Det påstås. at der som udgangs­punkt ingen græn­ser er for, hvad en con­tai­ner kan ind­ret­tes og bru­ges til. En spe­ci­a­lind­ret­tet container er derfor en meget fleksibel løsning, der er nem at flytte og trans­por­tere mellem destinationer, og som er vej­r­be­stan­dige og ikke kræ­ver udven­dig vedligehold. Ud over at det nu er trendy med containerindretning af private hjem, så ser man også containere anvendt ved offshore pro­jek­ter, hvor de ind­ret­tes til både kontorer og personalebarakker samt skibe, hvor de finder anvendelse som labo­ra­to­rier og ser­vi­ce con­tai­nere på skibe.

Containerindretning Odense

Containerindretning har ikke noget at gøre med hvordan den ser ud – og slet ikke i Odense.

Få dit eget “Projekt containerindretning”

Går du nu selv og overvejer at få dig et hjem eller et kontor indrettet i en eller flere containere? Find et firma, der kan stå for containerindretning for dig. Det er absolut en fordel, at de kan indrette containere efter dine spe­ci­fi­ka­tio­ner og tegninger (fint, hvis du har en arkitekt i baghånden), men det er også en fordel, hvis firmaet selv evner at del­ta­ge i pro­jek­te­ringen og kan bidrage med kreative og effektive løsninger fra start til slut.

Orla G. Peterson

Related Post